Laajennetaan horisonttiasi yhdessä

ePalvelut - kumppanisi

Liiketoimintasi kehittämisen ammattilaiset
Business Excellence Business Growth Digitalization Analysis

Verkosto
apunasi!

ePalvelut-verkosto koostuu useasta liiketoiminnan ammattilaisesta joilla on erilaista osaamista. Yhdessä pystymme tarjoamaan yrityksellesi kaiken tuen. Osalla on myös vaativa päivätyö ja siksi toteutamme konseptia virka-ajan ulkopuolella, jolloin myös teillä on paremmin aikaa. 

Verkostossa on yhdessä sovitut tuntihinnat ja laskutus tapahtuu suoraan asiantuntijalta sovitun mukaan. Projektit hinnoitellaan erikseen.

Miten voimme auttaa

Liiketoiminnan strateginen suunnittelu

Autamme yrityksiä kehittämään pitkän aikavälin strategioita, jotka tukevat kasvua ja parantavat kannattavuutta, kuten markkinoiden analysointi, kilpailustrategiat ja liiketoimintamallin kehittäminen.

Myynti- ja markkinointistrategiat

Tarjoamme myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen liittyviä palveluita. Voimme auttaa yritystäsi myyntiprosesseissa ja miten voitte kouluttaa myyntitiimejä ja optimoida markkinointikampanjoita.

Digitalisaatio ja teknologian hyödyntäminen

Autamme yritysten digitalisaatioprosessien, mukaan lukien järjestelmävalinnoissa ja prosessien automatisointiin ja digitaalisten työkalujen integrointiin liittyvissä asioissa.

Johdon koulutus ja valmennus

Tarjoamme sparrausta ja mentorointia johtajille ja hallitusjäsenille. Sparraukseen voidaan sisällyttää esim. päätöksentekoasioita, johtamistaitoasioita ja hallitustyöskentelyä.

Projektinhallinnan kehittäminen

Autamme yrityksiä parantamaan projektinhallintataitojaan ja kehittämään ja käyttöönottamaan työkaluja ja menetelmiä projektien tehokkaampaan läpiviemiseen.

Muutosjohtaminen

Autamme organisaatioita suunnittelemaan ja toteuttamaan muutosprosesseja, jotka ovat tarpeen uusien strategioiden tai järjestelmien käyttöönoton yhteydessä.

Kasvun tukeminen

Haluamme auttaa yritystäsi erilaisten kehittämisstrategioiden hyödyntämisessä että voitte saavuttaa kestävää kasvua. Pelkkä olemassa olevien toimintatapojen hiominen ei välttämättä riitä vastaamaan nykyajan haasteisiin vaan pitää aktiivisesti tutkia ja toteuttaa uudistavia toimenpiteitä.

Toimenpiteiden tavoitteena ei ole parantaa yrityksesi suorituskykyä lyhyellä tähtäimellä, vaan myös varmistaa sen kyky sopeutua ja menestyä pitkällä aikavälillä.

 

Konkretian kautta
tekoihin

Liiketoiminnan kehitysideat

Käydään läpi yrityksesi prosessit tuotestrategiasta myyntiin, markkinointiin ja taloushallintoon ja ideoidaan miten niitä voidaan kehittää huomioiden yrityksesi visiot, missiot ja tavoitteet. Kun asioita käy läpi niin erittäin usein löydetään lisää liiketoimintamahdollisuuksia vanhojen rinnalle ja joskus jopa korvaamaan niitä.

Kehityssuunnitelmat

Luodaan strategiat kehityssuunnitelmineen ja riskianalyyseineen ja mietitään sopivat kumppanit tarvittaviin osa-alueisiin. Strategia tulee aina jalkauttaa operaativiselle tasolle mutta sitä tulee seurata hallitus- ja johtoryhmätasolta erittäin tarkasti ja seurantaraportit ja mittarit tulee miettiä tarkkaan.

Kasvusuunnitelmat

Kasvun hakeminen liiketoiminnassa on valinta joka ohjaa liiketoimintaa isompiin investointeihin ja sitä kautta isompiin riskeihin ja sen vaikutus lyhyella aikavälillä kannattavuuteen voi olla konkreettinen. Siksi kasvusuunnitelman tulee olla pidempiaikainen ja strategioita tulee päivittää jatkuvasti.

Ota yhteyttä ja saavutetaan
tavoitteesi

Asiakastyytyväisyystavoitteemme
0 %

Mahdollisuudet liiketoimintasi menestykseen

Liiketoiminnassa menestyminen vaatii paljon työtä ja uhrauksia. Me keskitymme siihen että asiakkaamme tekevät oikeita asioita ja näin eivät tee turhaa työtä tai koe negatiivisia yllätyksiä. Terve liiketoiminta tuottaa yritykselle aina voittoa, ja tuottamatonta työtä tulee aina välttää.

Mittaristot tukena

Liiketoiminnan mittaristot ovat keskeisiä työkaluja, jotka auttavat yritystäsi seuraamaan ja arvioimaan suorituskykyä teille strategisesti tärkeillä alueilla. Nämä mittaristot, tai KPI:t (Key Performance Indicators), tarjoavat kvantitatiivista tietoa, jonka avulla johto voi tehdä perusteltuja päätöksiä ja ohjata yritystä kohti asetettuja tavoitteita.

Liiketoiminnan mittareita ovat esimerkiksi liikevaihto,  asiakastyytyväisyysindeksit ja työntekijöiden suorituskyky. Mittarit voivat olla rahoituksellisia tai operatiivisia. Tärkeää on valita mittarit, jotka ovat olennaisia juuri kyseisen yrityksen toimialalle ja tavoitteille.

Hyvin suunniteltu mittaristo ei ainoastaan raportoi nykytilaa, vaan myös ohjaa ja kannustaa parantamaan toimintaa.

Hyvin suunniteltu
on puoliksi tehty

Tuotteet ja palvelut

Mitä myyt, kenelle ja miksi?

Myynti ja markkinointistrategia

Miten myyt, miten saavutat asiakkaasi, miten sinulta voi ostaa?

Yritysrakenne ja tiimit

Toimivatko yrityksesti prosessit yhteen, onko toiminta tehokasta?

Johdon tavoitteet ja mittarit

Pystytkö johtajana seuraamaan missä liiketoiminnassa mennään?

Yhdessä -
kohti menestystä

Myynti ja markkinointi toimivat saumattomasti yhdessä, luoden synergiaa, joka vahvistaa asiakassuhteita ja ajaa molempia toimintoja kohti yhteisiä liiketoiminnan tavoitteita.

Myynti
Markkinointi

Myynnin kehittäminen keskittyy myyntiprosessien ja -strategioiden tehostamiseen sekä myyntitiimien suorituskyvyn parantamiseen, jotta myyntitulokset kasvavat ja asiakassuhteet vahvistuvat.

Markkinoinnin kehittäminen pyrkii luomaan ja toteuttamaan innovatiivisia markkinointikampanjoita ja -strategioita, jotka parantavat brändin näkyvyyttä ja vetovoimaa, lisäävät asiakasengagementia ja tukevat myynnin tavoitteita.

Mitä meistä sanotaan

Ota yhteyttä

  Kartoituslomake

  Voit täyttää yrityksesi tiedot sekä tämänhetkisen tilanteesi kartoituslomakkeeseen.


  Asiantuntijamme

  Tulossa

  GROWTH AND LEADERSHIP PROFESSIONAL

  Olen toiminut vuodesta 2000 IT-alalla, nähnyt alan murroksen, nousu- ja laskukaudet ja SaaS-siirtymät. Kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä minulta lyötyy kaikilta toimialoilta. Olen erikoistunut mm. teollisuuden, teknisen tukkukaupan, asiantuntijapalveluiden, urakoinnin, ja rakentamisen sekä energiapuolen toimintaan. Myös tilitoimistosektori on tuttua. Kaikenkokoiset yritykset startupeista pörssiyhtiön ovat tulleet tutuiksi uran varrella.

  Olen toiminut toiminnanohjausjärjestelmien ratkaisumyynnissä yli 20 vuotta ja työskennellyt asiantuntijana, asiakkuuspäällikkönä, myyntijohtajana, toimitusjohtajana. Olen myös sivutoiminen yrittäjä ja asuntosijoittaja.

  Vahvuuksiani ovat mm. strategiatyö, sparraus, myynti- ja markkinointistrategiat ja digitalisaatio.

  Tulossa

  Professional

  Tulossa

  Professional

  Tulossa

  Professional

  Blogit ja uutiset

  • All Post
  • Branding
  • Leadership

  Mittarit menestykseen

  0 %
  Visio ja Missio
  0 %
  Strategia
  0 %
  Myynti
  0 %
  Markkinointi
  0 %
  Henkilöstö

  Kumppanisi liiketoiminnan kasvattamisessa ja kehittämisessä!

  Palvelukonseptit

  Visio ja strategiat

  Myynnin kehittäminen

  Ohjelmistokartoitus

  Kilpailukyky

  Asiakaskokemus

  Analytiikkapalvelut

  Kotisivut ja yritysilme

  Ehdot

  Laskutus: info@eagents.net

  © 2024 ePalvelut